School Safari

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst...! En met name sensibilisering op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid kan niet vroeg genoeg beginnen. Daarom besteedt Vlindersafari veel aandacht aan de ontvangst en begeleiding van schoolklassen, zowel uit het basis- als uit het middelbaar onderwijs.

Aan alle bezoekende schoolgroepen wordt een rondleiding aangeboden die afgestemd wordt op de leerlingen en in overleg met de schoolleiding een algemeen òf een thematisch karakter kan hebben. Boeiende thema's die zich prima aan vlinders illustreren laten, zijn voortplanting, levenscyclus, plant-dierrelaties en evolutie.

 

Rondleidingen kunnen voorafgegaan of gevolgd worden door een speurtocht of lesbrief waarmee de leerlingen zelf aan de slag kunnen.



Tip!  Een bezoek aan Vlindersafari is een perfect begin of sluitstuk van het door leerlingen zelf opkweken van vlinders in de klas. Voor deze leerzame en leuke klassenactiviteit kunnen scholen eitjes van het groot koolwitje bestellen bij De Vlinderstichting. www.vlinderindeklas.nl